Konzultace

Nabízím konzultace k užívání Květových esencí dr. Bacha pro rodiče s dětmi.

Objednávky na tel. +420 608 359 087

Květové esence dr. Bacha

Jde o sadu 38 jedno druhových esencí, která je doplněna jednou esencí míchanou. 37 esencí je připraveno z květů volně se vyskytujících rostlin – květin, keřů a stromů, jedna esence je z čisté pramenité vody.

Jsou určeny k vnitřnímu užívání a jsou vhodné pro děti a dospělé. Nedoporučuji je podávat zvířatům a ošetřovat jimi rostliny, jak se traduje v literatuře. Esence na ně působí destruktivně a například zvíře by mohlo člověku ublížit. Také rostliny se stávají uzurpujícími místo a prostor, byť máme pocit, že se jim výborně daří. Ve skutečnosti svým bujným růstem trpí.

Květové esence dr. Bacha jsou připraveny sluneční metodou a vařením. Konzervovány jsou v slabé Brandy a nejsou vhodné pro alkoholiky. Také nejsou vhodné pro drogově závislé (byť je to „jen“ marihuana), neboť jejich psychika je poškozena natolik, že esence nemají tu sílu, aby ji vylepšily. Nepomáhají ani lidem v posledním stadiu rakoviny, výjimkou jsou děti. Esence nejsou vhodné pro vrahy, násilníky, zloděje a lidi se sexuálními odchylkami. Jejich psychický stav by se mohl výrazně zhoršit. To platí i pro agresivní, zlé a vulgární děti, které narušují soužití dětí ve třídách. Tyto kontraindikace nebyly zatím nikde uváděny a je důležité na tuto skutečnost upozornit.

Esence lze rozdělit do několika skupin. Esence ochranné chrání před negativními myšlenkami okolí, další esence pomáhají s úzkostmi, s pocity izolovanosti. Jiné esence jsou na pocity méněcennosti, na strachy z neznáma, vztahovačnost. Poslouží i těm, kdo mají velké ideály a hledají cestu k jejich uskutečnění. S tím jsou často spjaty i pocity nejistoty, s nimiž pomáhají další esence…

Esence lze navzájem kombinovat. Doporučuji kombinaci maximálně 4 esencí, i když doporučení jsou jiná.

Nabízím konzultaci s namícháním užívací lahvičky pro vás a pro vaše dítě (děti).

Děti na esence reagují velmi rychle a dobře. Mohou jim pomoci jak se zdravotními problémy, ať už dlouhodobými nebo krátkodobými, tak s potížemi ve škole. Děti mladší sedmi let by Květové esence dr. Bacha neměly užívat vůbec, problémy by měli řešit rodiče u sebe. I v pozdějším věku by rodiče měli užívat esence spolu s dětmi.

 

CO MĚ OPRAVŇUJE K PODÁVÁNÍ ESENCÍ?

Třicetiletá vlastní zkušenost s užíváním esencí, s jejich přípravou a podáváním jiným.

Co se týče vzdělání, absolvovala jsem první a druhou úroveň vzdělávání organizovaného v ČR pod záštitou Bachova centra v Anglii. Třetí úroveň je pro mě z důvodů jazykové bariéry nedostupná (školení probíhá v Anglii nebo on-line v anglickém jazyce).

V roce 2000 jsem vedla dva kurzy a pro účastníky jsem napsala malou příručku, kterou jsem i sama ilustrovala. V tuto chvíli je nedostupná, byť vyšla v nákladu 2000 ks.

2 roky jsem pracovala s rostlinami na Jesenicku, připravovala jsem si sama matečné tinktury, potom jsem začala připravovat esence vlastní metodou. Rozprodala jsem několik sad a zpětná vazba zněla „jsou silnější než originály“. To mi stačilo. Vrátila jsem se k originálním esencím vyráběným v Anglii z rostlin, které vybral pan doktor Bach. S nimi pracuji dodnes.

 

Na závěr ještě poznámka:

Pokud hledáte „terapeuta“, který by vám mohl doporučit Květové esence dr. Bacha, ptejte se v první řadě na kontraindikace. Pokud vám bude tvrdit, že žádné nejsou, hledejte jinde.