Peer podpora

Nabízím těm, kdo se potýkají s duševními problémy, zpracování krizového plánu (více na www.peerpodpora1.cz ). V plánu se zaměříme na to, jak rozpoznat zhoršení stavu, co udělat, aby se stav nezhoršoval, koho požádat o pomoc. Zmapujeme věci, které jsou vám nepříjemné nebo které vám nahánějí strach. Ke zpracování krizového plánu si můžete přizvat blízkou osobu, která vás dobře zná.

Zpracování trvá zpravidla 60–90 minut.

Cena dohodou

Objednat se můžete na emailu soldanovasvetlana@seznam.cz nebo telefonicky na čísle +420 608 359 087.